ØVRIGE MUSIKFAG

Udover dine selvvalgte fag, soloundervisning og musikprojekter har vi nogle faste musikfag, som alle har. Musikteori og hørelære – her er undervisningen niveauindelt, Bæredygtig musik – her hører vi om agenter/booking/innovation/musikuddannelser/musikjobs, og om hvordan vi klarer os i den virkelige musikverden. Vi har også en ordning, så I kan få tilknyttet en BANDDOKTOR til jeres egne bands. Derudover har vi projekter med fælleskor og fælles morgensang  med opvarmning hver morgen.

BOGLIGE FAG

9. klasse – 10. klasse – Prøvefri 10. klasse

Vi er en ambitiøs, boglig efterskole og har stor fokus på elevernes faglige udvikling og niveau. Derved får du de bedste forudsætninger for at gå videre i uddannelsessystemet. Vores læringsmiljø er præget af tillid, respekt og tolerance, og veksler mellem traditionel klasseundervisning og en projektorienteret tilgang, hvor der er mulighed for ekstra fordybelse. Vi tilbyder 9. og 10. klasse med niveaudeling, så der er flere ressourcer, hvis du enten har brug for ekstra hjælp, eller gerne vil udfordres ekstra på din faglighed. Derudover tilbyder vi en prøvefri 10. klasse med flere forskellige projektforløb og fokus.

Til dem der ønsker flere sprogfag er der altid mulighed for frit at vælge ekstra spansk, fransk eller avanceret engelsk.

FÆLLESTIMER

Vores fællestimer kan variere, men centralt er selvfølgelig bæredygtighed, demokrati, debatter og livsoplysning. Vi sætter også fokus på den mundtlige fortælletradition og ved vores daglige morgensamlinger orienterer vi os inde og ude i verden. Alt sammen er det med til at styrke vores fællesskab og selvforståelse. Vi har også masser af fælles musikfag, se nærmere under musikfag!

FAGDAGE

Ind i mellem vores sædvanlige skema plukker vi dage ud og fordyber os. Det kan enten være i hovedfagsundervisningen, de enkelte boglige fag eller noget helt tredje. Fordybelse er vigtigt, og man kan nå længere på 8 timer samme dag, end man kan med 2 timer i 4 uger. Typisk vil dagene have et tema. Det kunne f.eks. være digte fra 70’erne (hvis der arbejdes i faget dansk) og Blues (hvis der arbejdes i faget  musik).