DECIM (10. årgang prøvefri)

10. årgang har til formål at videreføre elevernes kundskaber fra såvel de almene som de praktisk-musiske fag.

Kompetencerne udvikles gennem praktiske og samfundsrelevante projekter og problemstillinger. 

DECIM er for dig der: 

 • gerne vil arbejde kreativt, tværfagligt og innovativt.
 • gerne vil udvikle dine evner til at sætte dig selv i spil i fællesskabet.
 • gerne vil lære mere om dig selv og verden omkring dig.
 • gerne vil bruge dine kundskaber til at gøre en forskel

Skoleåret er delt op i projektforløb.

Fælles for alle forløb er, at der arbejdes med:

 • Kreativitet og innovation. Gennem øvelser og problemstillinger, kommer du til at arbejde med idéskabelse samt kreative og innovative processor og tankegange.
 • Kultur, samfund og bæredygtighed. Vi mener, at indsigt i forskellige kulturer og samfund og deres indbyrdes forhold til hinanden er altafgørende for at forstå den verden vi lever i og de mennesker vi lever blandt. Der er fokus på, hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i, og være med til at ændre kulturer og samfund.
 • Formidling og præsentation. Et vigtigt element i at kunne gøre en forskel og påvirke verden er at kunne formidle og præsentere sine tanker, idéer og meninger. I hvert forløb arbejdes der derfor med, hvordan det kan formidles, hvilke målgrupper man formidler til, og hvilke medier, der formidles gennem.
9. - 10. klasses elever på efterskole
10. årgang med masser af musiske fag

Eksempler på forløb er: ”En mere bæredygtig efterskole”, ”Mediemaskinen”, ”FN’s Verdensmål” og ”Voksengarderoben”.

Sideløbende med projektforløbene undervises DECIM i faget Musikbranche. I faget arbejdes der bl.a. med:

 • Rettigheder (Koda, NCB m.v.)
 • Pladekontrakter
 • Manager og booking
 • Opbygning af sig selv som artist
 • Udgivelse af musik
 • Fundraising

Krav til dig:

 • Vi forventer, at du engagerer dig i alle forløb – selvom der ikke venter en eksamen forude.
 • Vi forventer, at du er åben for nye måder at arbejde på.
 • Vi forventer, at du åben for forskellige mennesker og måder at se verden på.
 • Vi forventer, at du vil gøre dit bedste for at være med til at skabe det fedeste efterskoleår for dig selv og resten af skolen!

Året afsluttes med et større selvvalgt projektforløb og fremlæggelse.