Uddannelsesvejledning på musikefterskolen

På Baaring Musikefterskole har vi to uddannelsesvejledere, der især kommer på banen omkring forårets deadlines ift. valg af kommende ungdomsuddannelser.

 

Disse to vejledere holder sig hele tiden opdateret på uddannelsesområdet, så du er sikker på at få den bedste vejledning. På vejlederkontoret vil du, ud over din uddannelsesplan mv. altid kunne få råd og vejledning om bl.a. fremtiden på uddannelses- og erhvervsområdet.

 

Derudover er der en stor del af de øvrige ansatte på skolen, som hele skoleåret igennem er aktivt deltagende i den proces, som uddannelsesvejledning er.

 

Det er således både vejledere, men også kontaktlærerne og det øvrige personale på skolen, der bidrager, når det kommer til at gøre eleverne klogere på, hvilke veje man kan vælge at gå ift. uddannelse.

 

Det er skolens intention at alle skolens elever har de bedste forudsætninger for at vælge deres videre vej i uddannelsessystemet, så alle går herfra med en plan for videre færd.

 

Vejledningsaktiviteter:

  • Vejledningssamtaler
  • Udarbejdelse af uddannelsesplaner
  • Tilmelding til ungdomsuddannelserne via optagelse.dk
  • IBO (herunder brobygning for alle elever)
  • Relevante foredrag fra rollemodeller
IBO (Innovations-Brobygnings-Opgave)

Skolen er tilmeldt IBO , hvor brobygning og projektopgave/OSO bliver lagt sammen. Både 9. klasse, 10. klasse og DECIM deltager i IBO.

 

Det centrale i Innovations-Brobygnings-Opgaven består i at tilføje innovation og konkrete brobygningsforløb til både virksomheder og ungdomsuddannelser i en og samme opgave. Målet er at skabe nye indsigter, mening og sammenhæng for eleverne.

 

Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål, skal eleverne finde en problemstilling, som de vil arbejde med, og finde et løsningsforslag til.

 

De skal i erhvervsbrobygning, hvor de besøger en virksomhed for at spotte en problemstilling inden for deres verdensmålstema. De bliver så matchet med en erhvervsskole, hvor de i brobygningsdagene skal arbejde med deres problemstilling. Hjemme på skolen arbejdes videre med opgaven, der afsluttes med en fremlæggelse.

 

Se mere på https://ibo-modellen.dk/

Rebekka
Bedste musikefterskole
“Jeg valgte Baaring, da jeg søgte en kombination af et varmt og hjemligt fællesskab og høj professionalisme i både kreativ og faglig undervisning med grobund i musikken.

I dag er nogen mine bedste venner fra Baaring, selvom vi uddannelsesmæssigt er gået hver vores retning i livet, da fundamentet netop er bygget på kærlighed til musik.”

Rebekka Nordquist, årgang 14/15
Benedicte
Jeg er meget optaget af at udvikle mig musikalsk
Sidste år var mit mål, at jeg gerne ville gå på musikefterskole og være sammen med andre, der havde den samme interesse.

I år er jeg derudover meget optaget af at udvikle mig musikalsk.'

Benedicte, 10. kl. 2-årselev 22/23
Marie
Bedste Musikefterskole i Danmark - det er så fedt
Det allerbedste ved at gå på Baaring Efterskole er helt klart fællesskabet.

Der spilles musik på kryds og tværs af køn, årgange og fagligt niveau.

Det er så fedt.

Marie, 9. kl. 22/23
Oliver
Det var egentlig et nemt valg
Jeg har været på camp her tidligere, og så havde jeg ikke behov for at kigge på andre efterskoler.

Kærlighed ved første blik.

Oliver, 10. kl. 22/23
Frederik
Bedste Musikefterskole
Jeg valgte Baaring musikefterskole grundet den seriøsitet der er omkring musikken.

Du har plads til at drømme og gøre musikken til lige præcis det som man gerne vil have den til at være.

Jeg spiller fortsat masser af musik og havde nok ikke holdt ved, hvis det ikke var for Baaring efterskole.

Frederik Blicher, årgang 17/18

Josephine
Musik er et frirum
Det er der jeg kan trække vejret igen, hvis jeg føler jeg ikke kan få luft ude i den virkelige verden.

Derfor har jeg også valgt prøvefri 10.kl, for at kunne have fokus på musikken i stedet for prøverne til sommer.

Josephine, 10. Decim 22/23