Efterskoleelever fra 
Grønland og Færøerne 

PRAKTISK INFORMATION OG OPLYSNINGER TIL GRØNLANDSKE OG FÆRØSKE ELEVER OG FORÆLDRE
Vi er glade for at kunne byde elever fra grønland og færøerne velkommen til Baaring Musikefterskole

Økonomi

Alle grønlandske og færøske elever får statsstøtte ligesom de øvrige danske elever. Vi kan dog først lave beregningen, når eleven har et dansk CPR-nummer.

 

Derfor kan forældrene først forvente at få en betalingsopgørelse sidst i august.

Kontaktfamlie

Alle elever fra Grønland og Færøerne skal have en kontaktfamilie i Danmark, som skolen kan komme i kontakt med, hvis eleven bliver syg eller lignende.

 

Eleven skal kunne tage hjem hos kontaktfamilien i forlængende weekender og ferier.

 

Det er vores forventning, at kontaktfamilien har ansvaret for eleven, når eleven ikke er på skolen. Kontaktfamilien deltager desuden i skole/hjem-samtaler og andre arrangementer på skolen.

Flytte kommune

Alle grønlandske og færøske elever skal flytte kommune til Middelfart Kommune.

 

Vi hjælper gerne med et besøg i Borgerservice.

 

Når man flytter adresse til en dansk kommune, får man samtidig et dansk CPR-nummer, hvis man ikke har det i forvejen. Når man har et dansk CPR-nummer, får man et gult sundhedskort, får tilknyttet en læge og kommer med hos skoletandlægen.

 

Undervisningen

Vi er en boglig efterskole, så man har i de boglige timer er sammen med sin klasse. Vi differentieret undervisning, så vi har mulighed for at tage ekstra hånd om grønlandske og færøske elever.

 

Dog forventer vi, at man kan følge undervisningen – selvom vi godt ved, at der kan være sproglige problemer. Derfor er det en forudsætning, at du kan tale og forstå dansk nogenlunde.

 

Cykel

Det er nødvendigt med en cykel på skolen. Derfor stiller vi en gratis cykel til rådighed til alle grønlandske og færøske under hele skoleåret. 

 

Optagelse

Normalt besøger elever skolen inden de bliver optaget.

Det giver nogle naturlige problemer, hvis man bor på Grønland eller Færøerne.

 

Inden den endelige optagelse vil vi gerne snakke med eleverne over Skype eller i telefon. Her vil vi selvfølgelig ud over at hilse på jer også fortælle om skolen. 

 

Efter samtalen sender vi indmeldelsespapirer til jer.

 

Weekender & Ferier

I ferier eller forlængede weekender hvor skolen er lukket, skal eleverne møde igen søndag aften mellem kl. 19:00-21:30. Skolen er lukket indtil da, da aftenvagten først møder på skolen kl. 19:00. 

 

Skolen er lukket i efterårsferien, juleferien og i vinterferien.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte os på +45 64481108

Eller skriv på mail@baaringefterskole.dk – vi er altid klar til en snak! 

Rebekka
Bedste musikefterskole
“Jeg valgte Baaring, da jeg søgte en kombination af et varmt og hjemligt fællesskab og høj professionalisme i både kreativ og faglig undervisning med grobund i musikken.

I dag er nogen mine bedste venner fra Baaring, selvom vi uddannelsesmæssigt er gået hver vores retning i livet, da fundamentet netop er bygget på kærlighed til musik.”

Rebekka Nordquist, årgang 14/15
Benedicte
Jeg er meget optaget af at udvikle mig musikalsk
Sidste år var mit mål, at jeg gerne ville gå på musikefterskole og være sammen med andre, der havde den samme interesse.

I år er jeg derudover meget optaget af at udvikle mig musikalsk.'

Benedicte, 10. kl. 2-årselev 22/23
Marie
Bedste Musikefterskole i Danmark - det er så fedt
Det allerbedste ved at gå på Baaring Efterskole er helt klart fællesskabet.

Der spilles musik på kryds og tværs af køn, årgange og fagligt niveau.

Det er så fedt.

Marie, 9. kl. 22/23
Oliver
Det var egentlig et nemt valg
Jeg har været på camp her tidligere, og så havde jeg ikke behov for at kigge på andre efterskoler.

Kærlighed ved første blik.

Oliver, 10. kl. 22/23
Frederik
Bedste Musikefterskole
Jeg valgte Baaring musikefterskole grundet den seriøsitet der er omkring musikken.

Du har plads til at drømme og gøre musikken til lige præcis det som man gerne vil have den til at være.

Jeg spiller fortsat masser af musik og havde nok ikke holdt ved, hvis det ikke var for Baaring efterskole.

Frederik Blicher, årgang 17/18

Josephine
Musik er et frirum
Det er der jeg kan trække vejret igen, hvis jeg føler jeg ikke kan få luft ude i den virkelige verden.

Derfor har jeg også valgt prøvefri 10.kl, for at kunne have fokus på musikken i stedet for prøverne til sommer.

Josephine, 10. Decim 22/23