Vores værdisæt

Baaring Musikefterskole udspringer af gode kræfter med masser af erfaring fra den tidligere Rytmiske Efterskole i Båring (DREIB) nu blot i en version 2.0 med endnu flere valgmuligheder.

 

Velkommen til en skole fuld af ånd og hyggefaktor, fantastisk musikundervisning på alle niveauer og et levende musikmiljø.

Værdigrundlag

Baaring Musikefterskole er en skole med en musisk/kunstnerisk profil, hvilende på fundamentet bæredygtighed.

 

Baaring Musikefterskole vil i skolens undervisning og dagligdag skabe et musisk/kunstnerisk, innovativt og bæredygtigt miljø med rum til fordybelse, fællesskab og kreativitet.

 

Vi vil skabe et inkluderende frirum, hvor unge kan udvikle sig personligt, fagligt og kunstnerisk.

 

Et ståsted i midten af Danmark hvor unge bliver inspirerede til at virkeliggøre idéer og drømme sammen med andre i en demokratisk, bæredygtig og kreativ verden lige midt i et lille aktivt lokalsamfund fuld af skaberkraft.

Pædagogisk linje

Gennem oplysning, handling og i samvær med andre vil vi forberede eleverne til at tage voksenlivet og fremtidens udfordringer op, så eleverne får mulighed for at skabe sig en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

 

For at opfylde formål og pædagogisk linje, vil vi i undervisningen og dagligdagen:

 • Lægge stor vægt på elevernes kreative udfoldelsesmuligheder.
 • Lægge stor vægt på at give den enkelte elev mulighed for at lære sig selv at kende.
 • Lægge stor vægt på, at eleverne får øjnene op for menneskers forskellighed.
 • Lægge stor vægt på, at lokalmiljøets muligheder inddrages i undervisningen.
 

Hovedsigte

Skolens hovedsigte er, at eleverne udvikler sig socialt, fagligt og personligt, og at eleverne tager herfra med en højere grad af selvstændighed og livsduelighed.

 

Skolens hovedsigte er, at eleverne oplever og forstår forskellighederne mennesker imellem, og at de lærer at drage omsorg for sig selv og andre.

 

Skolen sigter desuden mod at forberede eleverne til at deltage aktivt i et demokratisk samfund. Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er således nøgleordene i efterskoleopholdet.

Regler

Vi har ikke mange regler på Baaring Musikefterskole, men dem der er, forventer vi at du overholder.

 

Vores skole er baseret på tillid og ansvar, aktiv deltagelse og nysgerrighed i forhold til aktiviteterne og undervisningen, kammeraterne og det daglige liv på skolen.

 

På Baaring Musikefterskole:

 • Behandler vi hinanden ordentligt
 • Er der mødepligt til undervisning, måltider og fælles aktiviteter
 • Passer vi på skolens, egne og andres ting
 • Skal du være i din egen seng om natten
 • Er rygning ikke tilladt
 • Må der ikke indtages alkohol (heller ikke til og fra skolen)
 • Forventer vi at du afstår fra hash og euforiserende stoffer i hele skoleåret! (gælder også hjemmeweekender)
Rebekka
Bedste musikefterskole
“Jeg valgte Baaring, da jeg søgte en kombination af et varmt og hjemligt fællesskab og høj professionalisme i både kreativ og faglig undervisning med grobund i musikken.

I dag er nogen mine bedste venner fra Baaring, selvom vi uddannelsesmæssigt er gået hver vores retning i livet, da fundamentet netop er bygget på kærlighed til musik.”

Rebekka Nordquist, årgang 14/15
Benedicte
Jeg er meget optaget af at udvikle mig musikalsk
Sidste år var mit mål, at jeg gerne ville gå på musikefterskole og være sammen med andre, der havde den samme interesse.

I år er jeg derudover meget optaget af at udvikle mig musikalsk.'

Benedicte, 10. kl. 2-årselev 22/23
Marie
Bedste Musikefterskole i Danmark - det er så fedt
Det allerbedste ved at gå på Baaring Efterskole er helt klart fællesskabet.

Der spilles musik på kryds og tværs af køn, årgange og fagligt niveau.

Det er så fedt.

Marie, 9. kl. 22/23
Oliver
Det var egentlig et nemt valg
Jeg har været på camp her tidligere, og så havde jeg ikke behov for at kigge på andre efterskoler.

Kærlighed ved første blik.

Oliver, 10. kl. 22/23
Frederik
Bedste Musikefterskole
Jeg valgte Baaring musikefterskole grundet den seriøsitet der er omkring musikken.

Du har plads til at drømme og gøre musikken til lige præcis det som man gerne vil have den til at være.

Jeg spiller fortsat masser af musik og havde nok ikke holdt ved, hvis det ikke var for Baaring efterskole.

Frederik Blicher, årgang 17/18

Josephine
Musik er et frirum
Det er der jeg kan trække vejret igen, hvis jeg føler jeg ikke kan få luft ude i den virkelige verden.

Derfor har jeg også valgt prøvefri 10.kl, for at kunne have fokus på musikken i stedet for prøverne til sommer.

Josephine, 10. Decim 22/23