Grønland og Færøerne

PRAKTISK INFORMATION OG OPLYSNINGER TIL GRØNLANDSKE OG FÆRØSKE ELEVER OG FORÆLDRE
Vi er glade for at kunne byde elever fra grønland og færøerne velkommen til baaring efterskole

Økonomi

Alle grønlandske og færøske elever får statsstøtte ligesom de øvrige danske elever.

Vi kan dog først lave beregningen, når eleven har et dansk CPR-nummer.

Derfor kan forældrene først forvente at få en betalingsopgørelse sidst i august.

Kontaktfamlie

Alle elever fra Grønland og Færøerne skal have en kontaktfamilie i Danmark, som skolen kan komme i kontakt med, hvis eleven bliver syg eller lignende.

Eleven skal kunne tage hjem hos kontaktfamilien i forlængende weekender og ferier.

Det er vores forventning, at kontaktfamilien har ansvaret for eleven, når eleven ikke er på skolen. Kontaktfamilien deltager desuden i skole/hjem-samtaler og andre arrangementer på skolen.

Flytte kommune

Alle grønlandske og færøske elever skal flytte kommune til Middelfart Kommune.

Vi hjælper gerne med et besøg i Borgerservice.

Når man flytter adresse til en dansk kommune, får man samtidig et dansk CPR-nummer, hvis man ikke har det i forvejen. 

Når man har et dansk CPR-nummer, får man et gult sundhedskort, får tilknyttet en læge og kommer med hos skoletandlægen.

Optagelse

Normalt besøger elever skolen inden de bliver optaget.

Det giver nogle naturlige problemer, hvis man bor på Grønland eller Færøerne.

Inden den endelige optagelse vil vi gerne snakke med eleverne over Skype eller i telefon.

Her vil vi selvfølgelig ud over at hilse på jer også fortælle om skolen. 

Efter samtalen sender vi indmeldelsespapirer til jer.

Undervisningen

Vi er en boglig efterskole, så man har i de boglige timer er sammen med sin klasse.

Vi differentieret undervisning, så vi har mulighed for at tage ekstra hånd om grønlandske og færøske elever.

Dog forventer vi, at man kan følge undervisningen – selvom vi godt ved, at der kan være sproglige problemer.

Derfor er det en forudsætning, at du kan tale og forstå dansk nogenlunde.

Weekender & Ferier

I ferier eller forlængede weekender hvor skolen er lukket, skal eleverne møde igen søndag aften mellem kl. 19:00-21:30.

Skolen er lukket indtil da, da aftenvagten først møder på skolen kl. 19:00. 

Skolen er lukket i efterårsferien, juleferien og i vinterferien.

Cykel

Det er nødvendigt med en cykel på skolen.

Derfor stiller vi en gratis cykel til rådighed til alle grønlandske og færøske under hele skoleåret. 

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte os på +45 64481108

Eller skriv på mail@baaringefterskole.dk – vi er altid klar til en snak! 


Det var egentlig et nemt valg

Jeg har været på camp her tidligere, og så havde jeg ikke behov for at kigge på andre efterskoler.

Kærlighed ved første blik.

Oliver, 10. kl. 22/23

Oliver på musikefterskole

Musik, uddannelse & oplevelser for livet

"Det år lærte mig at hvile i mig selv både på scenen og socialt, og det har givet mig nogle venskaber og minder, som jeg aldrig vil være for uden" - Ida Falbe-Hansen, årgang 17/18