Integreret uddannelsesvejledning

Det er skolens intention at alle skolens elever har de bedste forudsætninger for at vælge deres videre vej i uddannelsessystemet, så alle går herfra med en plan for videre færd.

Vejledningsaktiviteter:

• Vejledningssamtaler
• Udarbejdelse af uddannelsesplaner
• Tilmelding til ungdomsuddannelserne via optagelse.dk
• IBO (herunder brobygning for alle elever)
• Relevante foredrag fra rollemodeller

IBO (Innovations-Brobygnings-Opgave)

Skolen er tilmeldt IBO , hvor brobygning og projektopgave/OSO bliver lagt sammen. Både 9. klasse, 10. klasse og DECIM deltager i IBO.

Det centrale i Innovations-Brobygnings-Opgaven består i at tilføje innovation og konkrete brobygningsforløb til både virksomheder og ungdomsuddannelser i en og samme opgave. Målet er at skabe nye indsigter, mening og sammenhæng for eleverne.

Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål, skal eleverne finde en problemstilling, som de vil arbejde med, og finde et løsningsforslag til.

De skal i erhvervsbrobygning, hvor de besøger en virksomhed for at spotte en problemstilling inden for deres verdensmålstema. De bliver så matchet med en erhvervsskole, hvor de i brobygningsdagene skal arbejde med deres problemstilling. Hjemme på skolen arbejdes videre med opgaven, der afsluttes med en fremlæggelse.

Se mere på https://ibo-modellen.dk/


Bedste Musikefterskole

Jeg valgte Baaring musikefterskole grundet den seriøsitet der er omkring musikken.

Du har plads til at drømme og gøre musikken til lige præcis det som man gerne vil have den til at være.

Jeg spiller fortsat masser af musik og havde nok ikke holdt ved, hvis det ikke var for Baaring efterskole.

Frederik Blicher, årgang 17/18

Musik, uddannelse & oplevelser for livet

"Det år lærte mig at hvile i mig selv både på scenen og socialt, og det har givet mig nogle venskaber og minder, som jeg aldrig vil være for uden" - Ida Falbe-Hansen, årgang 17/18