Uddannelsesvejledning

Vi tilbyder den enkelte elev vejledning, som står mål med vejledningen i folkeskolen.

OSO: I en uge i december rydder vi det normale skoleskema til fordel for den såkaldte OSO-opgave.

OSO er en forkortelse for obligatorisk selvvalgt opgave, der skrives og arbejdes med i en uge.

Opgaven skal dreje sig om elevens ønsker for uddannelse eller erhverv.

Brobygning: Eleverne skal vælge en til to forskellige former for ungdomsuddannelse og prøve en hverdag af her i denne uge.

Baaring Efterskole har skolevejledning, som du helt automatisk vil stifte et nærmere bekendtskab med under dit skoleophold hos os.

Her vil du, ud over din uddannelsesplan mv. altid kunne få råd og vejledning om bl.a. fremtiden på uddannelses- og erhvervsområdet.

Vejledere er vores forstander, viceforstander eller studievejleder og vi samarbejder også med UU-Lillebælt

Det er skolens intention at alle skolens elever fortsætter på en ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet efter endt skolegang.

Det vil sige alle går herfra med en plan for videre færd.

Det er skolens intention at alle skolens elever fortsætter på en ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet efter endt skolegang.

Vejledningsaktiviteter:

• Vejledningssamtaler
• Udarbejdelse af uddannelsesplaner
• Tilmelding til ungdomsuddannelserne via optagelse.dk
• Brobygning for 10. kl.
• Relevante foredrag fra rollemodeller
• Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) for elever i 10. klasse


Bedste Musikefterskole

Jeg valgte Baaring musikefterskole grundet den seriøsitet der er omkring musikken.

Du har plads til at drømme og gøre musikken til lige præcis det som man gerne vil have den til at være.

Jeg spiller fortsat masser af musik og havde nok ikke holdt ved, hvis det ikke var for Baaring efterskole.

Frederik Blicher, årgang 17/18

Musik, uddannelse & oplevelser for livet

"Det år lærte mig at hvile i mig selv både på scenen og socialt, og det har givet mig nogle venskaber og minder, som jeg aldrig vil være for uden" - Ida Falbe-Hansen, årgang 17/18