Personale

Mød vores fantastiske personale

Ask Nørholm

Forstander
Musiker & Guitar

Olav Vestergaard

Viceforstander
Matematik, Bas & Skemateknik

Margrethe Ingemann

Projektleder
SoMe, Sang & Projektkoordinering

Louise Kongsted Madsen

Boglig Lærer
Idræt & Matematik

Mette Romme

Kok

Gastronomi, Nak & Æd

Rasmus Nielsen

Boglig Lærer

Fysik, Matematik & Idræt

Simon Fürsterling

Kok
Gastronomi, Nak & Æd

Ditte Lund

Boglig Lærer
Dansk, Engelsk & ReDesign

Anna Rosengren Bruun

Musiklærer
Sang, Kor & Sangskrivning

Amalie Sørup Sørensen

Boglig Lærer
Dansk, Engelsk, Tysk & Strik

Michael Dalgas

Musiklærer
Jazz, Trommer
& Band

Jakob Eilsø

Musiklærer
Producer & Sangskrivning

Thor Arnarsson

Musiklærer
Musiker, Guitar & Band

Søren Hohwü

Boglig Lærer
Matematik, Idræt, Film & Medie

Frederik Mikuta

Boglig Lærer
Matematik & Kulturfag

Pernille Witt 

Sekretær

Ole Tinglev

Servicetekniker
VVS & Guitarrep.

Peter Storm Skov

Servicetekniker
Outdoor-Mad & Maskiner