Vores værdisæt

Baaring Efterskole udspringer af gode kræfter med masser af erfaring fra den tidligere Rytmiske Efterskole i Båring (DREIB) nu blot i en version 2.0 med endnu flere valgmuligheder.
Velkommen til en skole fuld af ånd og hyggefaktor, fantastisk musikundervisning på alle niveauer og et levende musikmiljø.

Værdigrundlag

Baaring Efterskole er en skole med en musisk/kunstnerisk profil, hvilende på fundamentet bæredygtighed.

Baaring Efterskole vil i skolens undervisning og dagligdag skabe et musisk/kunstnerisk, innovativt og bæredygtigt miljø med rum til fordybelse, fællesskab og kreativitet.

Vi vil skabe et inkluderende frirum, hvor unge kan udvikle sig personligt, fagligt og kunstnerisk.

Et ståsted i midten af Danmark hvor unge bliver inspirerede til at virkeliggøre idéer og drømme sammen med andre i en demokratisk, bæredygtig og kreativ verden lige midt i et lille aktivt lokalsamfund fuld af skaberkraft.


Pædagogisk linje

Gennem oplysning, handling og i samvær med andre vil vi forberede eleverne til at tage voksenlivet og fremtidens udfordringer op, så eleverne får mulighed for at skabe sig en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

For at opfylde formål og pædagogisk linje, vil vi i undervisningen og dagligdagen:

 • Lægge stor vægt på elevernes kreative udfoldelsesmuligheder.
 • Lægge stor vægt på at give den enkelte elev mulighed for at lære sig selv at kende.
 • Lægge stor vægt på, at eleverne får øjnene op for menneskers forskellighed.
 • Lægge stor vægt på, at lokalmiljøets muligheder inddrages i undervisningen.

Hovedsigte

Skolens hovedsigte er, at eleverne udvikler sig socialt, fagligt og personligt, og at eleverne tager herfra med en højere grad af selvstændighed og livsduelighed.

Skolens hovedsigte er, at eleverne oplever og forstår forskellighederne mennesker imellem, og at de lærer at drage omsorg for sig selv og andre.

Skolen sigter desuden mod at forberede eleverne til at deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er således nøgleordene i efterskoleopholdet.


Regler

Vi har ikke mange regler på Baaring Efterskole, men dem der er, forventer vi at du overholder.

Vores skole er baseret på tillid og ansvar, aktiv deltagelse og nysgerrighed i forhold til aktiviteterne og undervisningen, kammeraterne og det daglige liv på skolen.

På Baaring Efterskole:

 • Behandler vi hinanden ordentligt
 • Er der mødepligt til undervisning, måltider og fælles aktiviteter
 • Passer vi på skolens, egne og andres ting
 • Skal du være i din egen seng om natten
 • Er rygning ikke tilladt
 • Må der ikke indtages alkohol (heller ikke til og fra skolen)
 • Forventer vi at du afstår fra hash og euforiserende stoffer i hele skoleåret! (gælder også hjemmeweekender)

Det var egentlig et nemt valg

Jeg har været på camp her tidligere, og så havde jeg ikke behov for at kigge på andre efterskoler.

Kærlighed ved første blik.

Oliver, 10. kl. 22/23

Oliver på musikefterskole

Musik, uddannelse & oplevelser for livet

"Det år lærte mig at hvile i mig selv både på scenen og socialt, og det har givet mig nogle venskaber og minder, som jeg aldrig vil være for uden" - Ida Falbe-Hansen, årgang 17/18