9. KLASSE – 10. KLASSE

Vi er en ambitiøs skole, både indenfor det kreative og de obligatoriske skolefag. Der er stor fokus på din faglige og personlige udvikling. Vi ønsker, at du får de bedste forudsætninger for at gå videre i uddannelsessystemet.

Vores læringsmiljø er præget af tillid, respekt og tolerance, og veksler mellem traditionel klasseundervisning og en projektorienteret tilgang, hvor der er mulighed for ekstra fordybelse.

Vores musikefterskole på fyn tilbyder 9. og 10. klasse med niveaudeling/differentieret undervisning, så der er flere ressourcer, hvis du enten har brug for ekstra hjælp, eller gerne vil udfordres ekstra på din faglighed.

Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FP9) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klassesprøve (FP10) i Dansk, Engelsk og matematik. I 10. klasse udbydes tysk, fransk og fysik/kemi som vedligeholdelsesfag, hvor der ikke føres til prøve.

Derudover tilbyder vi en 10. årgang uden prøver med flere forskellige projektforløb og fokus.

For alle de prøveforberedende fag gælder det, at folkeskolens formål i de enkelte fag også gælder for fagene på Baaring Efterskole.

Fagene følger således ”Fælles Mål” og ”Vejledende forslag til læseplan”.

9. - 10. klasses elever på efterskole

Jeg er meget optaget af at udvikle mig musikalsk

Sidste år var mit mål, at jeg gerne ville gå på musikefterskole og være sammen med andre, der havde den samme interesse.

I år er jeg derudover meget optaget af at udvikle mig musikalsk.'

Benedicte, 10. kl. 2-årselev 22/23

Benedicte på Baaring musikefterskole

Start dit efterskole eventyr

"Det år lærte mig at hvile i mig selv både på scenen og socialt, og det har givet mig nogle venskaber og minder, som jeg aldrig vil være for uden" - Ida Falbe-Hansen, årgang 17/18