Bestyrelse

Bestyrelsen ved Baaring Efterskole

Anders Henriksen, formand

Else Møller, næstformand

Martin Rauff, medlem

Kirstine Uhrbrand, medlem

Fredrerik Blicher, medlem

Steffan Herrik, suppleant

Rune Foss, suppleant

bestyrelsen@baaringefterskole.dk